DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Elismerést vehetett át a Rábamenti Vadásztársaság

A Rábamenti Vadásztársaságunk által képviselt egység és értékek, az általunk végzett munka híre több emberhez is eljutott. Vadásztársaságunk elismerése jeléül a mai vadásznapon Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakettet vehettünk át!
Minden Vadásztársamnak és minden Segítőnknek gratulálok!
Bízva a további sikeres jövőben, maradok Tisztelettel: Tóth Ferenc

 

Válságintézkedések Rábapordányban

VÁLSÁGINTÉZKEDÉSEK

 Sajnálattal tájékoztatom a rábapordányiak közösségi teret használó civil szervezeteket, egyesületeket, magánszemélyeket, hogy a tarthatatlanná vált energiaárak következtében a közösségi tér használatában - számos környező településhez hasonlóan – Rábapordány esetében is korlátozó intézkedések bevezetésére kerül sor 2022. október 03. napjától.

 Ahhoz, hogy az alapvető közszolgáltatásokat – pl. közvilágítás – biztosítani tudjuk, hogy gyermekeink ne fűtetlen óvodában töltsék napjaikat, elkerülhetetlen lesz rendkívüli takarékossági intézkedések bevezetése.

 Az alábbi intézkedések bevezetésére kerül sor:

 Könyvtár nyitvatartási ideje változik, a könyvtári szolgáltatás hétfőtől csütörtökig

8.00-9.00 óra között vehető igénybe.

 Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

Hétfő – Csütörtök: 7.00 – 16.30

Péntek: ZÁRVA

 Falubusz igénybevételére KILOMÉTERENKÉNT 150 FT-OT kell befizetni az Önkormányzat házi pénztárába. (Például: Rábapordány – Csorna – Rábapordány esetében 3.000,- Ft)

 Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekre nézve kötelezően betartandó, a mostani előírásnál szigorúbb szabály nem lép életbe, addig az óvodában HUSZONEGY FOKOS ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETET biztosítunk.

 Önkormányzati Hivatal ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETÉT 18 FOKBAN határoztuk meg.

 Rábapordány, 2022. szeptember 30.

 VÁLSÁGINTÉZKEDÉSEK 2.

 A rábapordányi intézmények együttműködő partnerei az önkormányzatnak abban, hogy takarékosan és hatékonyan tudjon a jövőben is működni a község, és minden résztvevő az energiafelhasználásnak a csökkentésére törekszik.

Sajnálattal tájékoztatom a rábapordányiakat, hogy további korlátozó intézkedések bevezetésére kerül sor

2022. november 3. napjától.

 Az rezsiárak emelkedése (jelen esetünkben a korábbi hónapok számláihoz képest 10-12-szeres emelkedés tapasztalható) az idei évre óriási terhet rótt településünknek!

Jövőre a mostani árakkal számolva további jelentős összeget kell elkülönítenünk a gázra és az áramra. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy világszerte komoly gondokat okoz az energiaárak ugrásszerű emelkedése.

Felelősen kell döntenünk és cselekednünk azért, hogy megőrizzük a településünk likviditását, s garantálni tudjuk a legfontosabb önkormányzati ellátások további működését.

 Az alábbi intézkedések bevezetésére kerül sor:

 Energiagazdaságossági szempontból az Általános Iskola épülete lezárásra kerül, az energiatakarékosság szempontjából!

 Az Általános Iskolában az alsó tagozatos kisdiákok a Rábapordányi Levendulakert Óvodába költöznek át.

Az oktatási-nevelési feladatok ellátása várhatóan 2023. március 31.-2023. április 15. (időjárás függvénye) napjáig az intézmény falain belül történik.

 Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal – Rábapordány Község Önkormányzata átköltözik a 9146 Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos utca 17. sz. alatti önkormányzati ingatlanba (Virágbolt). Az ügyfélfogadás ezentúl ott történik.

 A Családsegítő ügyfélfogadása (csütörtök) is a 9146 Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos utca 17. sz. alatt történik.

 2022. OKTÓBER 3. NAPJÁTÓL TOVÁBBI VÁLSÁGINTÉZKEDÉSEK KERÜLTEK BEVEZETÉSRE:

 A Sportöltöző fűtése teljes lezárásra került.

 A Mozi épületébe áthelyezett védőnő szolgálatra kialakított helyiségeket - a hétfői napok kivételével - nem fűtjük, csak temperáljuk, állagvédelmi okokból. Az állagvédelmi temperálás hőmérséklete 10 fok.

 Az Önkormányzati Hivatal épülete, valamint az Egészságház épülete felújítás alatt van, így ott jelentős energiatakarékossági intézkedés egyelőre nem szükséges!

Az önkormányzat célja egyrészt, hogy az energiaválság közepette is fenntartsa - ha kell csökkentett módban - a település működését, másrészt a nehéz helyzetbe került polgárokat segítse.

Rábapordányban eddig is számíthattunk egymásra, hiszek abban, hogy az összefogás, az együttműködés átsegít majd bennünket ezen a roppant nehéz időszakon is. Önkormányzatunk is azon dolgozik, hogy ezt mindenki a lehető legkevesebb kellemetlenség árán vészelhesse át.

 További információkról, intézkedésekről folyamatosan beszámolok!

Tájékoztatás a KATA adózás új szabályairól helyi iparűzési adóval kapcsolatban

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete.

Ezek a változások az alábbiak szerint érintik a helyi iparűzési adókötelezettségeket:

Minden „régi KATA” szerint adózó számára ezen adózási forma 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

A 2022-es évben a helyi iparűzési adóban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján egyszerűsített adóalap megállapítás szerint adózó (tételes) kisadózó vállalkozások 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adófizetési kötelezettségének időarányos csökkentését az önkormányzati adóhatóságok hivatalból elvégzik majd.

 Ha az adózó a NAV-nál 2022.09.01-től továbbra is a KATA szerinti adózást választja:

Azok az adóalanyok, akik megfelelnek az „új KATA” szerinti feltételeknek és a NAV-nál az új adózási formát választják, továbbá a Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján kívánnak helyi iparűzési adóban (továbbra is tételesen) adózni, bejelentést kell tenniük. Erre a bejelentésére – jogvesztő határidővel – 45 nap áll rendelkezésre, a határnap: 2022. október 15-e!

Az erre vonatkozó változás-bejelentést az E-Önkormányzat Portálon keresztül lehet beküldeni adóhatóságunkhoz.

A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó időarányos helyi iparűzési adó kötelezettségek befizetési határideje:

2022. október 15-e és 2023. január 15-e.

 Ha az adózó 2022. 09.01-től a NAV-nál kilép a KATA adózás alól:

Azon adózóknak, akik 2022. szeptember 1-jétől nem lesznek jogosultak az „új KATA” szerinti adózási módra, vagy a helyi iparűzési adóban nem választják az egyszerűsített adóalap-megállapítás lehetőséget, az önkormányzati adóhatóság felé nem keletkezik bejelentési kötelezettségük.

Adózó – Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31. napjáig tartó időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni.

 Köszönjük együttműködésüket!

  Rábapordány, 2022. október 10.          

                                                                                                                Rábapordány Község Önkormányzata

Népszámlálás 2022

Tisztelt Lakosok!

MÁR EGY HETE FOLYIK A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS.

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a kérdőíveket online formában, interneten a KSH által minden háztartáshoz megküldött (név nélküli) azonosító kód betöltésével már csak egy hétig, október 16-ig lehet kitölteni.

Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel minél többen!

Azokat, akiknél interneten nem történt meg az összeírás, október 17. és november 20. között a számlálóbiztosok keresik fel a válaszok összegyűjtése céljából.

Aki bármi miatt kimaradt az összeírásból 2022. november 21. és 28. között a pótösszeírás keretében jelentkezhetnek a hivatalban, és tehetnek majd ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Rábapordányban az összeírást Tóth Ferencné, Horváthné Balázs Edit, Pintér Erzsébet és Visy László végzi. Kérem válaszadásukkal legyenek a segítségükre!

A népszámlálás során AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ – aki megtagadja szabálysértést valósít meg -, kivéve az egészségi állapotra, fogyatékosságra, anyanyelvre, családi, baráti körben beszélt nyelvre, vallásra és nemzetiségre vonatkozó adatokat.

 

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester