DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Óvoda

Rábapordányi Óvoda

A Rábapordányi Óvoda a község központjában egy patinás épületben működik. Az épületet az Isteni Megváltó Leányok Női szerzetes rend építette helyi mecénások közreműködésével zárda és kisdedóvó céljából az 1928-32 években.

Óvodánk jelenleg egy vegyes csoporttal működik. Munkánkat a” Rábapordányi Óvoda Pedagógiai Programja „ alapján végezzük, amely program átfogja a teljes óvodai élet nevelő- fejlesztő munkáját.

A csoportszobánk, öltözőnk barátságos, otthonos berendezésével, esztétikus díszítésével gyermekeink részére kellemes környezetet biztosít. Testnevelés mozgásfejlesztő tevékenységeket az egy csoportszobából kialakított tornaszobában szervezzük. Környezetbarát játszóudvar fűzfáival, fa mászóka- csúszdával, homokozó, babaház gazdag játéktere óvodásainknak.

Gyermekeink nevelését nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, újszerű kezdeményezéseket, módszereket kipróbáló, kreatív, gyermekszerető óvodapedagógusok végzik. Szakképzett dajkánk segítő partnerünk a gyermekeink gondozásában, illetve nevelésében. Nevelési programunk: Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakítását. Programunk a biztonság, alkotás, szeretet, harmónia alapgondolataira épül, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek.

A Programunk célja: a gyermekek számára nyugodt, élményekben gazdag környezet biztosítása, a harmonikus fejlődés elősegítése, az érzelmeik kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

• Törekszünk olyan óvodai élet megszervezésére ahol sok a közös élmény, közös tevékenység.

• Törekszünk olyan erkölcsi tulajdonságok megerősítésére mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, igazságosság.

• Törekszünk arra, hogy gyermekeink mozgása harmonikus, és összerendezetté alakuljon.

Óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszköze a játék.

Mit kínál az óvodánk a családok felé?

• Szülői házzal partneri viszonyra törekvést.

• Az óvoda és a családok nevelési céljainak találkozási lehetőségét.

• Az „ anyás befogadást ”

• Nagymama -Nagypapa napot”

• az „ anyukám napját”

• a szülői igények teljesítését: családi kirándulás, a hagyományos ünnepekre való közös felkészülést.

Gyermekeknek:

• Habakuk bábszínházi előadásokat,

• zenei élményt a Soproni Trió jóvoltából,

• szavalóversenyen, és rajzversenyen való részvételt.

A falu közéletében való részvétel:

• Óvodás bál

• Családi nap

• Falu idősek napja

• Márton - nap lámpás felvonulással

• Adventi gyertyagyújtás

Nyitott működésünk előre egyeztetett időpontban lehetővé teszi az óvoda iránt érdeklődő szülők látogatását.

Óvodavezető: Bellerné Horváth Orsolya +3670 771-22-62

Az óvoda elérhetőségei:

Cím: Rábapordányi Óvoda 9146. Rábapordány, Gévay Wolff Lajos U. 4.

Telefon: +3696/826-108

Email: ovodarabapordany @ gmail.com

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester