DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek

Rendeletek 2016 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a helyi iparűzési adóról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2015 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

az építményadóról

a helyi éptési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

az egyes szociális ellátásokról

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak mértékéről

a lakáshoz jutás támogatásáról

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

a gyermekjóléti ellátások térítési díjainak mértékéről

a gyermekek védelméről, a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2014 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

az önkormányzati rendelet módosításáról

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról 

a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a 2014. évi önkormányzati rendelet módosításáról

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2013 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 4.

magatartást szabályozó rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

a kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevételéről

a filmforgatás céljára történő közterület használatról 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2012 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

a növények telepítési távolságáról 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2010 - 2011-ig LETÖLTÉS

A fájl tartalma: 

a helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

az önkormányzat közművelődési feladatairól 

a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

az önkormányzat költségvetési rendelet módosításáról 

anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól 

a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2001 - 2008-ig LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a köztisztviselőket megittető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

a köztemetők rendjéről

a helyi építési szabályzatról

a helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről

a közterület használatáról

a köztemető rendjéről

a helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról

az adóigazgatási feladatot ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről

a helyi építési szabályzat módosításáról

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

gépjármű várakozóhelyek kiépítésének szabályairól

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

a búcsúvásár tartásáról

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 1990 - 2000-ig LETÖLTÉS

A fájl tartalma: 

ÖKT. számú rendelete az építményadóról 

a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről

a helyi címer és zászló és használatának rendjéről

a helyi iparűzési adóról 

a díszpolgári címről valamint a Rábapordány községért emlékéremről

 

 

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester