DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Egyház

Egyház

9146 Rábapordány, Géway Wolff Lajos u. 36.

Templom titulusa: Szent András apostol

Csornai kerületi esperes: Szakály Gyula

A plébániához tartozik: Pásztori (Szent Miklós) fília Rábacsanak (Keresztelő Szent János) plébánia Szilsárkány (Urunk mennybemenetele) plébánia

------------------------------------------------------------------------------------

 

Rábapordány vallási összetétele a 2001. évi népszámlálás alapján: az 1136 lakosból 1077 római katolikus, 2 görög katolikus, 15 református, 19 evangélikus, 15 jellemtelen és 7 vallástalan.

A faluban helyben lakó plébános van, akire másik három egyházközséget is bíztak. Vasárnap és a kötelező ünnepekre két mise közül lehet választani: előesti vagy délelőtti.

A plébános telefonszáma: 0620/348-79-23

Az Országos Levéltárban az 1469-ből való feljegyzés említést tesz a rábapordányi plébánosról. Ez azt jelenti, hogy Mátyás király idejében volt templom a falunkban. A későbbi feljegyzések szerint a templom a falu közepén állt, körülötte a temető. A plébánia iratai között 1859. évben ez olvasható: ,, A Rába Pordányi Szentegyház (templom) téglából vagyon építve, fa sindellel pedig födözve (fedve). A Szentegyházról megjegyzendő, hogy régi roskadozó épület, azonfelül alacson, rövid, igen szűk és így a hívek számának befogadására messziről sem elégséges, a miért is nagyon kívánatos és szükséges volna egy egészen alapjából építendő új és sokkal nagyobb Szentegyháznak.” Ez a kívánság teljesült 1876-ban az új templom felépítésével.

Az 1904. évből való feljegyzésből ezt olvashatjuk: ,,A templom 1876-ban épült téglából és kőből. A templom kívül is, belül is jó karban van, csak az a baj, hogy a hívek számarányához képest kicsiny, miértis megnagyobbítása igen kívánatos volna.” Az 1914-es feljegyzésben már ez olvasható: ,,Az 1876-ban épült templom szentélye lebontatott és az 1912. évben új kereszthajóval és új szentéllyel, új toronnyal nagyobbítatott.”

A templom festése 1961-62-ben Samodai József (Mosonszentmiklós) műve. Külső renoválása 1969-ben, majd 2000-ben történt meg. A villamosság teljes átszerelését 2004-ben, padfűtés beszerelését 2005-ben kivitelezték. Belső festés, csak a sima falfelület 2007-ben, a padok padlózatának teljes cseréje 2008-ban, a falak külső szigetelése, (drénezés) kavicságyazása 2008-ban önerőből valósultak meg. A főoltár 1898-ban Győrött Kelemen Márton műve. 1912-ben új vörösmárvány Oltárszekrény, és 12 cm vastag mensa (oltárlap) jött hozzá.

A templommal együtt consecrálta (felszentelte) Várady Lipót Árpád győri püspök. A Jézus Szíve és a Mária Oltár szintén Kelemen Márton alkotása. (1914) A Gyóntatószék és a Szentsír oltár szintén 1914-ből való, Szombathelyen készült. A szentélyben lévő Szent József színes ablak 1912. évből, a többi 9 színes ablak, a terralitből készült keresztút és Lisieuxi (kis) Szent Teréz szobra a nagy gazdasági válság ellenére 1938-39-ben készültek. A templom védőszentje Szent András apostol. A község társvédőszentje: Szent Rókus. Ennek ünnepe, Jézus Szentséges Szívének ünnepével együtt fogadott ünnep Rábapordányban.

A templom méretei: hossza: 35 méter, szélessége: 9 méter, kupola magassága (belső): 10 méter, nagyobbik torony: 32 méter, kisebbik torony: 26 méter. A templom belső területe: 426 m2 Befogadóképessége: 1300 fő Harangok: Szent István harang készült Sopronban 1938-ban. (gazdasági válság éve). Súlya 781 kg, alsó átmérője 140 cm. Egyik oldalán az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus domborított jelvénye, a másik oldalon ugyancsak domborított kép: Szent István király felajánlja országát a Magyarok Nagyasszonyának. Kisharang vagy lélekharang: készült Győrben 1847-ben. Súlya 45 kg, alsó átmérője 40 cm. Felirat alul: T. Tartsay József P.S. káplán úr adakozásábul Két harangunkat 1944. május 9-én hadi célokra elvittek. Az egyik 392 kg, a másik 179 kg volt. Ezek vas tartószerkezete még a toronyban van.

 

Írta: Szakály Gyula esperes

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester