DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

A község vezetői

POLGÁRMESTER

Visy László

Telefon: 0696/273-378, +36 30/488-3528

Fax: 96/273-378

E-mail: polgarmester @ rabapordany.hu

 

ALPOLGÁRMESTER

Horváth Edit

 

JEGYZŐ

Szabóné dr. Szalay Gabriella

Telefon: 96/273-378 (Rábapordány)

Fax: 96/273-378 (Rábapordány)

 

email: jegyzo @ sobor.hu

Egyház

9146 Rábapordány, Géway Wolff Lajos u. 36.

Templom titulusa: Szent András apostol

Csornai kerületi esperes: Szakály Gyula

A plébániához tartozik: Pásztori (Szent Miklós) fília Rábacsanak (Keresztelő Szent János) plébánia Szilsárkány (Urunk mennybemenetele) plébánia

------------------------------------------------------------------------------------

 

Rábapordány vallási összetétele a 2001. évi népszámlálás alapján: az 1136 lakosból 1077 római katolikus, 2 görög katolikus, 15 református, 19 evangélikus, 15 jellemtelen és 7 vallástalan.

A faluban helyben lakó plébános van, akire másik három egyházközséget is bíztak. Vasárnap és a kötelező ünnepekre két mise közül lehet választani: előesti vagy délelőtti.

A plébános telefonszáma: 0620/348-79-23

Az Országos Levéltárban az 1469-ből való feljegyzés említést tesz a rábapordányi plébánosról. Ez azt jelenti, hogy Mátyás király idejében volt templom a falunkban. A későbbi feljegyzések szerint a templom a falu közepén állt, körülötte a temető. A plébánia iratai között 1859. évben ez olvasható: ,, A Rába Pordányi Szentegyház (templom) téglából vagyon építve, fa sindellel pedig födözve (fedve). A Szentegyházról megjegyzendő, hogy régi roskadozó épület, azonfelül alacson, rövid, igen szűk és így a hívek számának befogadására messziről sem elégséges, a miért is nagyon kívánatos és szükséges volna egy egészen alapjából építendő új és sokkal nagyobb Szentegyháznak.” Ez a kívánság teljesült 1876-ban az új templom felépítésével.

Az 1904. évből való feljegyzésből ezt olvashatjuk: ,,A templom 1876-ban épült téglából és kőből. A templom kívül is, belül is jó karban van, csak az a baj, hogy a hívek számarányához képest kicsiny, miértis megnagyobbítása igen kívánatos volna.” Az 1914-es feljegyzésben már ez olvasható: ,,Az 1876-ban épült templom szentélye lebontatott és az 1912. évben új kereszthajóval és új szentéllyel, új toronnyal nagyobbítatott.”

A templom festése 1961-62-ben Samodai József (Mosonszentmiklós) műve. Külső renoválása 1969-ben, majd 2000-ben történt meg. A villamosság teljes átszerelését 2004-ben, padfűtés beszerelését 2005-ben kivitelezték. Belső festés, csak a sima falfelület 2007-ben, a padok padlózatának teljes cseréje 2008-ban, a falak külső szigetelése, (drénezés) kavicságyazása 2008-ban önerőből valósultak meg. A főoltár 1898-ban Győrött Kelemen Márton műve. 1912-ben új vörösmárvány Oltárszekrény, és 12 cm vastag mensa (oltárlap) jött hozzá.

A templommal együtt consecrálta (felszentelte) Várady Lipót Árpád győri püspök. A Jézus Szíve és a Mária Oltár szintén Kelemen Márton alkotása. (1914) A Gyóntatószék és a Szentsír oltár szintén 1914-ből való, Szombathelyen készült. A szentélyben lévő Szent József színes ablak 1912. évből, a többi 9 színes ablak, a terralitből készült keresztút és Lisieuxi (kis) Szent Teréz szobra a nagy gazdasági válság ellenére 1938-39-ben készültek. A templom védőszentje Szent András apostol. A község társvédőszentje: Szent Rókus. Ennek ünnepe, Jézus Szentséges Szívének ünnepével együtt fogadott ünnep Rábapordányban.

A templom méretei: hossza: 35 méter, szélessége: 9 méter, kupola magassága (belső): 10 méter, nagyobbik torony: 32 méter, kisebbik torony: 26 méter. A templom belső területe: 426 m2 Befogadóképessége: 1300 fő Harangok: Szent István harang készült Sopronban 1938-ban. (gazdasági válság éve). Súlya 781 kg, alsó átmérője 140 cm. Egyik oldalán az 1938. évi Eucharisztikus Világkongresszus domborított jelvénye, a másik oldalon ugyancsak domborított kép: Szent István király felajánlja országát a Magyarok Nagyasszonyának. Kisharang vagy lélekharang: készült Győrben 1847-ben. Súlya 45 kg, alsó átmérője 40 cm. Felirat alul: T. Tartsay József P.S. káplán úr adakozásábul Két harangunkat 1944. május 9-én hadi célokra elvittek. Az egyik 392 kg, a másik 179 kg volt. Ezek vas tartószerkezete még a toronyban van.

 

Írta: Szakály Gyula esperes

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Rábapordány és Dör községekben

 

Projekt megnevezése:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Rábapordány és Dör községekben

 

Projekt azonosító száma:

TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00011

 

Kedvezményezett:

Rábapordány Községi Önkormányzat

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

10 212 756 Ft

 

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. július 1.

 

A projekt fizikai befejezésének időpontja:

2022. június 30.

 

 

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK DÖR ÉS RÁBAPORDÁNY KÖZSÉGEK HÁZIORVOSI RENDELŐIT

Dör község önkormányzati tulajdonú épületének energetikai korszerűsítésére több mint 10,3 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Rábapordány és Dör községek konzorciumot hoztak létre a döri háziorvosi rendelő épület energetikai korszerűsítésére, valamint az elavult orvosi eszközök cseréjére történt meg mindkét település orvosi rendelőjében. Dör Község háziorvosi rendelőjének épülete nagyon rossz állapotban volt, ezért szükségessé vált a meglévő orvosi rendelő korszerűsítése. A 10,3 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően az épület utólagos hőszigetelése valósult meg. Továbbá a háziorvos feladatai ellátása szempontjából elengedhetetlen eszközök beszerzésére is sor kerül, mivel a jelenlegi eszközök már nagyon régiek, elavultak.

Rábapordány és Dör Községek Önkormányzatainak célja, hogy az orvosi rendelő korszerűsítése révén, a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás legyen elérhető a települési önkormányzat éves költségvetésében. A beruházásnak köszönhetően az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is eredményez, továbbá növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

Az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a felújított rendelőben a gyermek és felnőtt egészségügyi ellátás komfortos körülmények között tud megvalósulni, melyhez az újonnan beszerzett eszközök is hozzájárulnak. Továbbá a létesítmény energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.

Lefolytatásra került a beszerzési eljárás az orvosi eszközök beszerzésére, amelyek leszállítása 2018.07.30-án megtörtént.

A vállalkozási szerződés 2018.05.31-én aláírásra került. A kivitelezési munkálatok 2018.08.31-én elérték az 50%-os készültséget, 2018.10.15-én pedig elérték a 100%-os készültséget Dör községben.

A projekt teljeskörűen 2022.06.30-án valósult meg.

Elérhetőségeink

 

Visy László polgármester

Szabóné dr. Szalay Gabriella jegyző/anyakönyvvezető

 

Tóth Réka igazgatási előadó

Horváthné Balázs Edit vezető főtanácsos

Pintér Erzsébet adóügyi tanácsos

 

 RÁBAPORDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9146 Rábapordány, Ady Endre utca 1.

Telefon: 06 96/ 273-378

E-mail: hivatal @ rabapordany.hu

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester