DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Tájékoztatás a KATA adózás új szabályairól helyi iparűzési adóval kapcsolatban

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete.

Ezek a változások az alábbiak szerint érintik a helyi iparűzési adókötelezettségeket:

Minden „régi KATA” szerint adózó számára ezen adózási forma 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

A 2022-es évben a helyi iparűzési adóban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján egyszerűsített adóalap megállapítás szerint adózó (tételes) kisadózó vállalkozások 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adófizetési kötelezettségének időarányos csökkentését az önkormányzati adóhatóságok hivatalból elvégzik majd.

 Ha az adózó a NAV-nál 2022.09.01-től továbbra is a KATA szerinti adózást választja:

Azok az adóalanyok, akik megfelelnek az „új KATA” szerinti feltételeknek és a NAV-nál az új adózási formát választják, továbbá a Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján kívánnak helyi iparűzési adóban (továbbra is tételesen) adózni, bejelentést kell tenniük. Erre a bejelentésére – jogvesztő határidővel – 45 nap áll rendelkezésre, a határnap: 2022. október 15-e!

Az erre vonatkozó változás-bejelentést az E-Önkormányzat Portálon keresztül lehet beküldeni adóhatóságunkhoz.

A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó időarányos helyi iparűzési adó kötelezettségek befizetési határideje:

2022. október 15-e és 2023. január 15-e.

 Ha az adózó 2022. 09.01-től a NAV-nál kilép a KATA adózás alól:

Azon adózóknak, akik 2022. szeptember 1-jétől nem lesznek jogosultak az „új KATA” szerinti adózási módra, vagy a helyi iparűzési adóban nem választják az egyszerűsített adóalap-megállapítás lehetőséget, az önkormányzati adóhatóság felé nem keletkezik bejelentési kötelezettségük.

Adózó – Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31. napjáig tartó időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni.

 Köszönjük együttműködésüket!

  Rábapordány, 2022. október 10.          

                                                                                                                Rábapordány Község Önkormányzata

Népszámlálás 2022

Tisztelt Lakosok!

MÁR EGY HETE FOLYIK A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS.

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a kérdőíveket online formában, interneten a KSH által minden háztartáshoz megküldött (név nélküli) azonosító kód betöltésével már csak egy hétig, október 16-ig lehet kitölteni.

Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel minél többen!

Azokat, akiknél interneten nem történt meg az összeírás, október 17. és november 20. között a számlálóbiztosok keresik fel a válaszok összegyűjtése céljából.

Aki bármi miatt kimaradt az összeírásból 2022. november 21. és 28. között a pótösszeírás keretében jelentkezhetnek a hivatalban, és tehetnek majd ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Rábapordányban az összeírást Tóth Ferencné, Horváthné Balázs Edit, Pintér Erzsébet és Visy László végzi. Kérem válaszadásukkal legyenek a segítségükre!

A népszámlálás során AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ – aki megtagadja szabálysértést valósít meg -, kivéve az egészségi állapotra, fogyatékosságra, anyanyelvre, családi, baráti körben beszélt nyelvre, vallásra és nemzetiségre vonatkozó adatokat.

 

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester