DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Civilek szervezetek

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, eMagyarország PONT

KÖZÖSSÉGI TÉR

A rábapordányi Közösségi Tér a falu központjában helyezkedik el. Nagyobb rendezvények megtartására a Tér nem alkalmas, azonban itt tartjuk az előadásokat és más egyéb, a községet érintő rendezvényt.

A Közösségi Tér alaptevékenysége:

 • az iskola rendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulás, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése (népfőiskola).
 • a település környezeti, szellemi, művészi értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
 • az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúráinak gondozása,
 • az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 • a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 • sajátos eszközeivel a kistérség társ közművelődési feladatellátóival összefogva elő kell segítenie a térség és a helyi településfejlesztési terv megvalósulását.
 • a gyökerek megtalálása, a hagyományok, a népszokások felelevenítése, a helyi kötődés, a lokálpatriotizmus erősítése érdekében a könyvtárral összefogva segítenie kell a helytörténeti kutatásokat, az eben résztvevők bekapcsolódását az országos honismereti mozgalomba,
 • kihasználva a környék páratlanul szép természeti adottságait az intézménynek részt kell vennie a környezeti nevelésben,
 • vendégeket vonzó események szervezésével, továbbá vendéglátó ismeretek terjesztésével idegen nyelv oktatással kell szolgálnia a falusi és a kulturális túrizmus fejlesztését,
 • helyi civil szervezetek rendezvényeinek segítése,
 • a közművelődés területén együtt működik a helyi óvodával és a gyönki általános iskolával,
 • gyermekfoglalkozások, gyermektáborok rendezvényeinek szervezése,
 • helyet biztosít családi események és egyéb szórakozási lehetőségek részére.
 • egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

KÖNYVTÁR

A mai könyvtár elődei a két világháború között működött egyesületek és olvasókörök könyvtárai voltak. A 85 m2 alapterületű könyvtár az Általános Iskolával egy épületben található. A több, mint 2000 kötetes állományból válogathatnak a látogatók. Fenntartója az önkormányzat, könyvtárunk a győri Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szolgáltató helyeként is működik. A rábapordányi könyvtár nyilvános könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • - a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását;
 • - az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését;
 • - a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást;
 • - az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését;
 • - Rábapordány és a környéke természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi és néprajzi hagyományainak, turisztikai látnivalóinak megismerését és bemutatását;
 • - a szabadidő hasznos eltöltését.

 A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • - a könyvtár hatékony szolgáltatást kíván nyújtani - megkülönböztetés nélkül - mindenkinek, aki itt lakik, dolgozik, tanul és igénybe kívánja venni a könyvtári rendszer lehetőségeit;
 • - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
 • - gyűjti a helyismereti információkat és dokumentumokat;
 • - hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz;
 • - lehetőséget kínál a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez;
 • - segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén;
 • - hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez;
 • - gondoskodik a nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári igényeinek kielégítéséről;
 • - a könyvtár a találkozások háza is: inspiráló, motiváló, vendégszerető. Nyitva tartása során lehetőséget biztosít találkozásokra, kommunikációra az egyéni és közösségi igényeknek megfelelően;
 • - a könyvtár irodalmi, kulturális helyszín. Elkötelezettje Diósberénynek és környékének;
 • - a könyvtár az állampolgári lét megélésének fontos színtere, szociális intézmény is, a növekvő arányú hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális és mentális segítője
 • - segíti az oktatási intézmények oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítását az olvasás és tanulás műhelyeként.

 A könyvtár használata során ingyenesen vehetők igénybe a következő szolgáltatások:

 •  A könyvek kölcsönzése (egy hónap a kölcsönzési határidő);
 • A könyvtár látogatása;
 • A katalógusok használata;
 • A könyvtári tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele;
 • A kézikönyvek használata és a hírlapolvasás;
 • Internet és számítógép használat;

 Térítésért végzett szolgáltatások:

 • Fénymásolás;
 • Nyomtatás;
 • Könyvtárközi kölcsönzés

 A községi könyvtár a fentiekben megismertetett szolgáltatásaival szeretettel várja könyvtárlátogatóit nyitva tartási idejében:

Hétfő 1600 - 1800

Kedd 1600 - 1800

Szerda 1600 - 1800

Csütörtök 1600 - 1800

Péntek 1600 - 1800

Szombat 1500 - 1900

 A klasszikus könyvtári szolgáltatások mellett lehetőség van számítógép és Internet-használatra is.

 Népszerűek és látogatottak a Téli könyvtári esték keretében szervezett előadások is.

 

eMagyarország Pont

Az e-Magyarország pont működése:

 Az e-tanácsadók az e-Magyarország pontokon működnek, és szolgáltatása a teljes lakosság körében elérhető.

 eTanácsadó: Visy László
eTanácsadó ID száma:

  eMagyarország Centrum Postacíme:
NT Nonprofit Közhasznú Kft
1398 Budapest Pf. 570.

 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Ingyenesen igénybevehető e-közszolgáltatások
(bővebb inf.az 1044/2005.korm.határozatban)

 • szélessávú internet-hozzáférés
 • elektronikus levelezés
 • segítségnyújtás az internetezéshez
 • EU információs adatbázis
 • pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése
 • fénymásolás
 • álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ adatbázisában
 • APEH, TB űrlapok letöltése, nyomtatása

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester