DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

Jegyzőkönyvek

Képviselő-testület

 

Képviselő-testület tagjai:

Visy László polgármester

Horváth Edit alpolgármester

Németh László

Pintér Zsolt

Szürné Nagy Anett

 

Ügyrendi bizottság:

Elnök:

Németh László

Tagok:

Pintér Zsolt

Szürné Nagy Anett

Önkormányzati rendeletek

Rendeletek 2016 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a helyi iparűzési adóról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2015 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

az építményadóról

a helyi éptési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

az egyes szociális ellátásokról

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak mértékéről

a lakáshoz jutás támogatásáról

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

a gyermekjóléti ellátások térítési díjainak mértékéről

a gyermekek védelméről, a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2014 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

az önkormányzati rendelet módosításáról

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról 

a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a 2014. évi önkormányzati rendelet módosításáról

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2013 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása 4.

magatartást szabályozó rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

a kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevételéről

a filmforgatás céljára történő közterület használatról 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2012 LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

a növények telepítési távolságáról 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2010 - 2011-ig LETÖLTÉS

A fájl tartalma: 

a helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

az önkormányzat közművelődési feladatairól 

a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

az önkormányzat költségvetési rendelet módosításáról 

anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól 

a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 2001 - 2008-ig LETÖLTÉS

A fájl tartalma:

a köztisztviselőket megittető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

a köztemetők rendjéről

a helyi építési szabályzatról

a helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről

a közterület használatáról

a köztemető rendjéről

a helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról

az adóigazgatási feladatot ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről

a helyi építési szabályzat módosításáról

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

gépjármű várakozóhelyek kiépítésének szabályairól

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

a búcsúvásár tartásáról

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rendeletek 1990 - 2000-ig LETÖLTÉS

A fájl tartalma: 

ÖKT. számú rendelete az építményadóról 

a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről

a helyi címer és zászló és használatának rendjéről

a helyi iparűzési adóról 

a díszpolgári címről valamint a Rábapordány községért emlékéremről

 

 

Jegyzőkönyvek 2014

HÓNAP RENDES ÜLÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Január    
Február 2014.02.05.  
Március 2014.03.24. 2014.03.05
Április    
Május 2014.05.12. 2014.05.14.
Június 2014.06.16.  
Július 2014.07.14.  
Augusztus 2014.08.11.  
Szeptember 2014.09.08.  
Október 2014.10.20.  
November 2014.11.24.  
December 2014.12.15.  

Jegyzőkönyvek 2015

HÓNAP RENDES ÜLÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Január    
Február    
Március 2015.03.16.  
Április 2015.04.27.  
Május 2015.05.27.  
Június    
Július 2015.07.22.  
Augusztus    
Szeptember 2015.09.21.  
Október    
November 2015.11.16.  
December 2015.12.14.  

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

Visy László polgármester